Polityka Rezerwacji Sorrir

 1. Rezerwacje są przyjmowane dla grup do 8 osób włącznie. Powyżej 8 osób kawiarnia nie rezerwuje miejsc w lokalu ze względu na jego wielkość.
 2. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów rezerwacji. Kawiarnia Sorrir przyjmuje rezerwacje powyżej 5 osób wyłącznie od poniedziałku do czwartku.
 3. Restauracja nie gwarantuje dostępności większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Niewykorzystane rezerwacje które nie zostały odwołane lub modyfikowane według polityki rezerwacji będą skutkować w potrąceniu naliczeniu 10 PLN brutto za niewykorzystane zarezerwowane miejsce.
 5. Dla grup powyżej 5 osób doliczana jest opłata za rezerwację w wysokości 10zł od osoby.
 6. Rezerwacje powyżej 5 osób wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 10 zł/osoba.
 7. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 3 dni przed ustalonym dniem rezerwacji: Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem rezerwacji wynosi 10zł od osoby, dla grup powyżej 5 osób. Opłaty można dokonać bezpośrednio w lokalu lub przelewem na konto: Cafe Sorrir Maciej Staisz Ratajczaka 18d, 61-815 Poznań NIP 782 243 82 75, nr rachunku bankowego 95 1050 1520 1000 0092 4551 8130
 8. Wniesienie opłaty i wysłanie potwierdzenia płatności jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji dla grup powyżej 5 osób. W przypadku opłaty w formie przelewu potwierdzeniem jest przesłanie potwierdzenia dokonania rezerwacji na adres mailowy cafe@sorrir.pl. W przypadku braku opłaty lub braku przesłania potwierdzenia płatności, rezerwacja jest nie ważna. W przypadku wpłaty gotówkowej lub kartą należy mieć ze sobą dowód zapłaty.
 9. Przedpłata w formie zadatku dla grup powyżej 5 osób nie jest rozliczana na poczet rachunku. Jest to opłata rezerwacyjna.
 10. Przedpłata w formie zadatku zwracana jest w przypadku poinformowania Sorrir w formie telefonicznej lub mailowej 2 dni przed terminem rezerwacji. Po tym czasie, kwota zadatku nie zostanie zwrócona.
 11. Rezerwacja nie obejmuje dodatkowego serwisu, dekoracji stołów, talerzy lub sztućców czy obsługi kelnerskiej w tym krojenia zamówionych całych wypieków.
 12. Do zamówionego całego tortu, ciasta lub innego wypieku, który ma być konsumowany na miejscu doliczana jest opłata 10% do wartości zamówienia.
 13. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem lokalu i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej (cafe@sorrir.pl) przez obie strony.
 14. Kawiarnia zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.
 15. Reklamacje można składać na adres email: cafe@sorrir.pl
 16. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 

Dokonywanie Rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z restauracją telefonicznie 696561947 lub mailowo: cafe@sorrir.pl.
 3. Rezerwacje online lub telefonicznie są przyjmowane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanego stolika przez 15 minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja. Bardzo prosimy o informację telefoniczną o możliwym późniejszym przybyciu. Brak takiej informacji oznacza, że kawiarnia nie gwarantuje dostępności stolika po upływie 15 minut.
 5.  Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą otrzymania jej potwierdzenia mailem lub wysłaniu potwierdzenia płatności za rezerwację.
 6. Uprzejmie prosimy o odwoływanie rezerwacji, o których wiadomo, że nie zostaną wykorzystane.
 7. Niewykorzystane rezerwacje które nie zostały odwołane lub modyfikowane przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem będą skutkować w potrąceniu naliczeniu 10 PLN brutto za niewykorzystane zarezerwowane miejsce.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa lub osoby trzecie z powodu nieprawidłowego dokonania rezerwacji wg. powyższej polityki Sorrir.

 

Czas rezerwacji i życzenia specjalne

 1. Standardowy czas, na który kawiarnia Sorrir rezerwuje stoliki to dla grup od 2 do 8 osób to 2 godziny.
 2. Rezerwację trwają podczas godzin pracy kawiarni tj. od poniedziałku do soboty od godziny 12 do 20 w niedzielę od 12 do 19. Kawiarnia nie przewiduje wydłużenia pracy w związku z rezerwacją.
 3. Kawiarnia dołoży wszelkich starań aby serwis podczas trwania rezerwacji był sprawny, tak, aby nie było konieczności przedłużenia rezerwacji ze względu na opóźnienie w serwisie.
 4. W przypadku, gdy stolik nie jest zarezerwowany przez następnych gości po zakończeniu czasu rezerwacji, można dokonać przedłużenia czasu trwania rezerwacji na miejscu za uzgodnieniem z obsługą kawiarni.
 5. Wszelkie specjalne życzenia gości odnośnie rezerwacji powinny być potwierdzone z kawiarnią. Kawiarnia dołoży wszelkich starań aby je uwzględnić, aczkolwiek nie gwarantuje ich spełnienia, szczególnie dla rezerwacji dokonywanych na sobotę lub niedzielę.
 6. W przypadku większych rezerwacji kawiarnia wybiera i szykuje miejsca dla grupy.

Dane gości i polityka prywatności

Dane gości są zbierane wg polityki prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej. Nie podanie poprawnych danych, albo podanie nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwia dokonanie lub potwierdzenie rezerwacji.

Masz pytania w sprawie rezerwacji? Napisz do nas!

Imię i nazwisko:

Adres email:

Numer telefonu: