REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „SORRIR SUPERFOOD CAFE & DELIVERY”

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „SORRIR SUPERFOOD CAFE & DELIVERY”

 • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Cafe Sorrir Maciej Staisz prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Ratajczaka 18d, 61-815 Poznań, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 7822438275, zwaną dalej „Sorrir”.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 • 2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie na zamówienie przez Sorrir ciast, tortów i innych wypieków.

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

 • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów:

 • torty
 • ciasta
 • drobne słodkości
 • słodki catering

Każdy wypiek tworzony jest na specjalne zamówienie klienta. Wypieki mogą różnić się składem i to klient decyduje przy zamówieniu o opcji i składzie wypieku.

Każdy wypiek jest zapakowany i przygotowany do transportu.

Ceny poszczególnych słodkości, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku dla każdego z wypieków na stronie internetowej www.sorrir.pl, ceny tortów ustalane są indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

 • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

 1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.sorrir.pl w panelu klienta (po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.
 2. Telefonicznie na numer telefonu 696561947
 3. Mailowo: cafe@sorrir.pl
 4. Social Media: Facebook lub Instagram

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie (sms), zawierającego: dane przelewu do wykonania zadatku, numer konta i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją ww regulaminu zamówień.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 16.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia realizujemy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy cafe@sorrir.pl.

Trzy dniowy czas realizacji w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sorrir o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów podczas składania zamówienia.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sorrir za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sorrir o pozostałych konsumowanych przez klienta płynach i produktach.

 • 5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na 3 dni przed jego odbiorem na podstawie potwierdzenia zamówienia przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Sorrir potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Sorrir otrzyma takie potwierdzenie do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Sorrir uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Sorrir za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Sorrir ) kwotą należności.

 • 6 DOSTAWA

Sorrir oferuję dostawę zamówienia. W przypadku chęci dostawy, konieczna jest rezerwacja terminu przed złożeniem zamówienia. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 11:00- 17:00. Sorrir zastrzega zmianę godziny dostawy przy uzgodnieniu nowej godziny z klientem. Sorrir zastrzega brak możliwości dostawy bez podania przyczyny.

Dostawy nie odbywają się w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” Sorrir planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia przy uzgodnieniu tego z Sorrir. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy +/- godzina czasu.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.15:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 • 7 OGÓLNE ZASADY ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia przyjmujemy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykluczając torty z figurkami, opłatkiem lub inną niż klasyczna dekoracja (naturalna klasyka). Wypieki z inną dekoracją ustalamy indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania (minimalnie tydzień przed odbiorem zamówienia).
 2. Zamówienia przyjmujemy poprzez: telefon (696561947) w godzinach 10-19, na www.sorrir.pl, fanpage Facebook Sorrir, Instagram lub mail: cafe@sorrir.pl.
 3. Torty wyceniane są indywidualnie w zależności od: wielkości, smaku, ograniczeń wypieku, poziomu trudności dekoracji. Każdy wypiek wyceniamy według wymagań klienta.
 4. Ceny ciast dostępne są na stronie Internetowej. Ciasta mają “narzucą z góry” dekorację. W przypadku zmian prosimy o informację podczas składania zamówienia.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zaliczka a także w przypadku płatności online przesłanie potwierdzenia przelewu minimum 3 dni przed odbiorem zamówienia na nr telefonu 696 561 947 MMS lub na adres mailowy: cafe@sorrir.pl
 6. W przypadku braku wpłaty zaliczki i niewysłaniu potwierdzenia przelewu zamówienie nie będzie realizowane.
 7. Zadatek jest bezzwrotny 3 dni przed odbiorem zamówienia (do godziny 14.00).
 8. Zmian w zamówieniu można dokonywać nie później niż 3 dni przed datą odbioru wypieku (do godziny 14.00).
 9. Zamówienia można odebrać od poniedziałku do soboty w godzinach 12-20 a także w niedzielę 12-19.
 10. Oferujemy własny dowóz na terenie miasta Poznań oraz powiatu. Dostawy odbywają się określonych przez kawiarnię godzinach. Dowozimy jedynie zamówienia na całe ciasta/torty. W niedzielę nie oferujemy dowozów.
 11. Torty zaprezentowane na stronie w galerii są podglądowymi przykładami tortów jakie już wykonaliśmy. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wielkości, dekoracji, w tym owoców do niej użytych, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu.
 12. Z chwilą odebrania Zamówienia na zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. Po odebraniu Zamówienia produkty należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 24 h.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzania zmiany szczegółów dekoracyjnych oraz układu poszczególnych elementów na torcie/cieście ze względów praktycznych, technicznych lub estetycznych. Kolory tortów mogą się różnić od tych na zdjęciach ponieważ zdjęcie nie zawsze oddaje prawdziwy kolor. W torcie/cieście oraz w dekoracjach, mogą znajdować się wykałaczki, druciki dekoratorskie lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością elementy.
 14. Na miejscu przyjmujemy płatności kartą i gotówką. Na życzenie klienta wystawiamy faktury o czym należy poinformować przy składaniu zamówienia lub najpóźniej przed wystawieniem paragonu.
 15. Tort/ciasto jest zapakowany w specjalne pudełko przeznaczone do transportu. Tort/ciasto należy trzymać dwoma rękami od spodu. W przypadku kartonu nie wolno trzymać go jedynie za rączkę opakowania. Prosimy nie przywozić własnych pojemników na tort lub własnych toreb.
 16. Tort należy przewozić w aucie na płasko – podłoga, lub bagażnik. Siedzenie pasażera nie jest odpowiednim miejscem do przewozu tortu. W aucie powinny panować warunki temperatury zdatne do przewożenia wypieków np. włączona klimatyzacja.
 17. Odebrany tort powinien być przechowywany w lodówce (temp: 3-9 stopni Celsjusza) – balkon, spiżarka, piwnica, garaż jest miejscem nieodpowiednim.
 18. Sorrir nie odpowiada za wady powstałe w wyniku złego przechowywania tortu oraz nieostrożnego transportu.
 19. Podane przez klienta dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji składanych zamówień.
 20. W przypadku nieodebrania tortu/ciasta przepada on po 24h.
 21. Reklamacje można składać na adres email: cafe@sorrir.pl
 22. Do użycia dekoracji (innych niż naturalna klasyka) możemy korzystać z wykałaczek, drucików i innych elementów służących do prawidłowego wykonania dekoracji. Dekorację należy zdjąć przed jedzeniem. Dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny same zdejmować lub konsumować dekoracji. W przypadku dekoracji z kwiatami mogą być to kwiaty jadalne jednak nie rekomendujemy jedzenia dekoracji innej niż owoce, czekolada, orzechy.
 23.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub w lokalu nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przygotowane na indywidualne zamówienie ciasta, w szczególności torty i inne wypieki. Torty sprzedawane są na indywidualne, spersonalizowane zamówienie)
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z treścią Regulaminu zamówień (dostępny również w zakładce torty jako ogólny regulamin )  i jego przestrzeganiem, wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r.)
 25. Sorrir nie ponosi odpowiedzialności za konsumpcję elementów dekoracyjnych innych niż te z sekcji “naturalna klasyka”
 • 8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Sorrir wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia. W tym przypadku firma zwara zadatek lub całość zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Sorrir telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

 • 9 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: cafe@sorrir.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Sorrir poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Sorrir, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Sorrir poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Sorrir , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Sorrir należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Sorrir.

 • 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Cafe Sorrir Maciej Staisz, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Ratajczaka 18d, 61-815 Poznań, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 7822438275. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Sorrir. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.